4 техники за бързо четене

Важно условие в процеса на работа на мозъка е да чете по-бързо, да приема и обработва информацията качествено. Става въпрос за текстова информация и това може да се реализира благодарение на зрителния анализатор, заложен в мозъка.

Задачата не е лесна, защото е нужно да бъдат отстранени стари навици, които са изграждани с години и които към момента са по-скоро инстинкти. Всичко изисква упоритост и дълга работа, свързана с множество усилия.

Предлагаме ви няколко упражнения, които ще допринесат за усъвършенстване и увеличаване скоростта на четене.

Упражнение №1:

Изберете някоя книга и изброите до 30 и обратно. Идеята на упражнението е да потисне процеси на анализатора слух по време на четенето. Когато мозъка е ангажиран с броене, а зрителният анализатор допринася. Целта е мозъка да привикне да разбира информация, без да бъде обработвана от слуха.

Упражнение №2:

Вземете нова книга, която да е различна. Научете се да рецитирате наум заучено от всеки ред. Така прочетете най-малко две книги с по 300 страници.

Упражнение №3:

Свързана е с компютърни програми за скоростно четене. Те в значителна степен допринасят за скоростта на четене. В началото ефекта е едва доловим, но с времето резултатите са главозамайващи.

Упражнение №4:

Върнете се отново на хартиеният вариант. Започнете четенето, като си помагате с показалец. Така ще съчетаете визуализация и правилно движение на очите със скорост на четене. С времето сами ще се изумите как страница минавате за има няма 50 секунди, а още по-напред в тренировките ще „изшлайфате“ детайлите, свеждайки времето за скоростно четене до няколко секунди.

Парадокс е, че с израстване и прогрес, човек се насочва в една област, две и повече, но наученото в ранна детска възраст бива забравяно. Така става и с четенето. Ако дете на 9-годишна възраст е четяло скорострелно, то след постигане на това ниво изпада в застой. Човешкият мозък преработва зрителната информация на текста и го съхранява, но всичко това може да бъде променяно, поддържано и развивано с годините.